موتور ژنراتور گازسوز Perkins

gaspower-perkins
Perkins-LOGO

موتور ژنراتور گازسوز از 307 تا 1000 کیلووات

با موتور گازسوز Perkins انگلستان
کوپله شده با ژنراتورهای استامفورد انگلستان
و مارلی ایتالیا به درخواست مشتری
به همراه CHP آب و بخارآب و کنترل پنل PLC
Model Baseload Engine FUEL
(kj/kws)
Typical
Power
Factor
  kVA kWe kWm Cyl Displacement Bore Stroke    
4006-23TRS1 384 307 322 6L 22.92 160 190 2.58 0.8
4006-23TRS2 469 375 393 6L 22.92 160 190 2.52 0.8
4008-30TRS1 531 425 447 8L 30.56 160 190 2.54 0.8
4008-30TRS2 625 500 526 8L 30.56 160 190 2.5 0.8
4016-61TRS1 1094 875 912 16V 61.12 160 190 2.51 0.8
4016-61TRS2 1250 1000 1042 16V 61.12 160 190 5.48 0.8